Vi utmanar den urbana normen. Vi utforskar hur föreställningar om den geografiska platsen påverkar individens värde.