Allt närmare Peak City?

Nu har så den värsta stormen blåst över i skräpytedebatten. Då kanske det åter är läge för mer sansade samtal. Här återger vi ett sådant från när vi fortfarande var anställda som landsbygdsutvecklare. Håll till godo.

 

PPeak cityeak city Tidpunkten då urbaniseringen kulminerar. Dvs då den andel av befolkningen som bor i städerna slutar att öka. 

Urbaniseringsretoriken är stark idag. Den är tydlig i media. Den ger avtryck inom politiken. Och den påverkar forskningen. Med utgångspunkt från ett historiskt skeende bygger vi sanningar om framtiden där landsbygdens avfolkning blir en självuppfyllande profetia. Vi bygger vårt samhälle utifrån att det ska vara enkelt att bo i städerna och att det ska vara enkelt att kunna ta sig dit. I dag är det inget konstigt att skapa strukturer som underlättar en flytt till staden. Det är snarare ”helt logiskt” att kommuner planerar för nya bostäder och infrastruktur i tätorten och inte på landsbygden. Men att göra det motsatta är kontroversiellt. Hur blev det så? Och vad blir då kvar till slut? Finns det en risk för att städernas ständiga hunger efter tillväxt dammsuger övriga Sverige på dess allra viktigaste resurs, människorna? Och vad händer då med landsbygden? Och vad händer med städerna?

Fortsätt läsa inlägget här på Jordbruksverkets blogg Se landet.