Frågor som skaver!

Du har väl inte missat vår föreläsning från Plattformsdagarna 2017? Den finns nu att se här. På 15 minuter försöker vi förklara begreppet urban norm, och prata om platsens betydelse. Bilderna från föreläsningen utgörs i mångt och mycket av de illustrationer du hittar...

Myterna som upprätthåller normen

Platser omgärdas av myter. Myter som är osanna i sin helhet, eller till viss del osanna. Oavsett grad av sanningshalt i dessa myter, så bidrar de till att upprätthålla de normer som finns kopplat till olika platser. Detta pratar vi mer om i senaste avsnittet av podden...

Fyra perspektiv på plats

Det finns fyra perspektiv på kön: biologiskt, juridiskt, socialt/kulturellt och mentalt. De här olika kategorierna används för att få en bättre förståelse av vad kön är och kan vara. Men kanske går de även att använda för att förstå olika dimensioner av plats? Det som...

En urban samhällsplanering

Tidigare i år gick Rurban Planning Talks av stapel i Mariestad (vilket du kan läsa mer om här). Genom Rurban Planning Talks har en dialog inletts mellan akademi och planeringspraktik, för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför....

Den fula kollektivismen och den fina individualismen

Vi har alla sett grafen som visar var Sverige befinner sig i välfärdsligan. Eller välfärdsligan är kanske inte rätt ord… modernitetsligan? För hur ser vi egentligen på den så kallade Kulturkartan som illustrerar att Sverige är ett av världens mest sekulariserade och...