Frågor som skaver!

Du har väl inte missat vår föreläsning från Plattformsdagarna 2017? Den finns nu att se här. På 15 minuter försöker vi förklara begreppet urban norm, och prata om platsens betydelse. Bilderna från föreläsningen utgörs i mångt och mycket av de illustrationer du hittar...

Myterna som upprätthåller normen

Platser omgärdas av myter. Myter som är osanna i sin helhet, eller till viss del osanna. Oavsett grad av sanningshalt i dessa myter, så bidrar de till att upprätthålla de normer som finns kopplat till olika platser. Detta pratar vi mer om i senaste avsnittet av podden...

Fyra perspektiv på plats

Det finns fyra perspektiv på kön: biologiskt, juridiskt, socialt/kulturellt och mentalt. De här olika kategorierna används för att få en bättre förståelse av vad kön är och kan vara. Men kanske går de även att använda för att förstå olika dimensioner av plats? Det som...

En urban samhällsplanering

Tidigare i år gick Rurban Planning Talks av stapel i Mariestad (vilket du kan läsa mer om här). Genom Rurban Planning Talks har en dialog inletts mellan akademi och planeringspraktik, för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför....

Den fula kollektivismen och den fina individualismen

Vi har alla sett grafen som visar var Sverige befinner sig i välfärdsligan. Eller välfärdsligan är kanske inte rätt ord… modernitetsligan? För hur ser vi egentligen på den så kallade Kulturkartan som illustrerar att Sverige är ett av världens mest sekulariserade och...

Drömmen om Barents Center

Det är en sorglig historia som rullas upp av kommungranskarna i senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Det handlar om Barents Center i Haparanda. Ett center som ska rymma en multiarena, en gymnasieskola och ett köpcenter. En omtalad miljardsatsning som än så länge...

Läget i den moderna nationen

I Po Tidholms nya bok Läget i landet, ger författaren oss en berättelse om Sverige idag. En berättelse i form av 89 tankar. En berättelse om ett land som faller isär, inte bara i två bitar utan i många. En berättelse om ett land som inte verkar tro på geografisk...

Så blev landsbygdskämpen en vänsteraktivist

Vi har arbetat med platsrelaterade frågor i många år nu. Det har under denna tid varit viktigt för oss att vara politiskt obundna och att ta in olika perspektiv i en fråga som är mycket komplex. Höra olika problembeskrivningar och olika förslag på lösningar. Men när...

Vilka delar av Sverige ska inte leva?

”Hela Sverige kan inte leva” var rubriken på en ledare i DN, publicerad den 25 juli. En ledare vars budskap var att det är dags att stänga ner de mest perifera delarna av landet, de flesta vill ändå bo i stan (förenklat). Resonemangen utgick från att det är för dyrt...

Härifrån finns även på twitter.