Det ideella får inte exploateras

Under de senaste veckorna har forskare Malin Rönnblom åter gett sig in i debatten om stad och land (Curie och VK). Något som många av oss (som diskuterar urban norm) sätter stort värde på. Debatten behöver befolkas med både praktiker och teoretiker för att bli...

Som man mäter får man svar

Nyligen lanserades boken Det innovativa Sverige 2 – Innovation och attraktion i stad och på landsbygd. Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning ESBRI samarbetar i detta fallet med VINNOVA för att lyfta fram forskningsbaserad kunskap från de tre...