Så blev landsbygdskämpen en vänsteraktivist

Vi har arbetat med platsrelaterade frågor i många år nu. Det har under denna tid varit viktigt för oss att vara politiskt obundna och att ta in olika perspektiv i en fråga som är mycket komplex. Höra olika problembeskrivningar och olika förslag på lösningar. Men när...

Att säkra det särskilda

Följande inlägg publicerades den 2 maj på Dagens Samhälle. Alla statliga utredningar och regeringens gemensamma beredning av propositioner och regeringsbeslut ska landsbygdssäkras. Det är två av förslagen i landsbygdskommitténs slutbetänkande som skickades ut på...

Remissvar på SOU 2017:1

  Idag har vi skickat iväg vårt remissvar på landsbygdskommitténs betänkande – För Sveriges landsbygder. Mycket nöje! Remissvar SOU 2017:1   För dig som inte orkar läsa hela så har vi lagt ut valda delar här nedan.     SAMMANFATTNING...

En regional stadspolitik?

Regionalpolitiken har kommit att bli ett forum där landsbygdernas frågor är tämligen osynliga, vilket är något som den parlamentariska landsbygdskommittén har uppmärksammat i sitt slutbetänkande. Men hur har det kommit att bli så? Och vad får det för konsekvenser?...

Adjö till mottot ”bäst för flest”

Så kom då äntligen landsbygdskommitténs slutbetänkande. Med alla 75 förslag, som om de genomförs, kan innebära en kursändring för utvecklingen av Sverige. Förslagen är både specifika och allmänna, riktade och generella och bör ses som ett paket för att få den effekt...