Det som dränks i ljudet från vardagslivet

Samtidigt som tiden verkar stå still sker förändring ibland fortare än man anar. Nu tar ministern begreppet urban norm i sin mun. Och det betyder något. Det kräver plats. Ibland ser det mörkt ut. Inget förändras. Bensinen och vargen är det eviga mediaämnet. Och...

Vem tillhör den intellektuella eliten?

Oavsett vilka grupper man jämför så är i princip alltid skillnaden mellan individerna större än skillnaderna mellan grupperna. Det kan handla om etnisk bakgrund, religion, kön eller plats. Trots det låter vi allt som oftast (den relativt lilla) skillnaden mellan två...

När skillnaden blir huvudsaken

Varför är vi så angelägna om att fokusera på skillnader? När likheterna nästan alltid är fler och större. När världen blir antingen eller så blir varje adjektiv både beskrivande och uteslutande på samma gång. Föreställningar om det ena blir den motsatta...

Nyårslöften

Det finns en massa statistik om platsers olika förutsättningar. Vi säger att vi behöver dessa siffror, körda på längden och på tvären, för att förstå. För att kunna bilda oss en så bra bild av verkligheten som möjligt. Och agera därefter. Men ändå finns det samtidigt...

Bilen Sverige

Våra föreställningar om olika händelser i samhället sparar vi ofta, och gärna, ner som bilder i vårt hjärnarkiv. Vi är många som har en mental illustration av exempelvis åldrande, framgång, utsatthet, lycka, föräldraskap, osv. Oavsett om vi själva har erfarit det...

De ungas tvångsflytt till staden

Språket har alltid fascinerat mig. Rytmen. Tonen. Innebörden. Dessa små ord som kan betyda så ofantligt mycket. Och så vansinnigt lite. Dessa olika roller som språket kan ta skapar en spänning och dynamik. När betyder de nåt? När gör de inte det? Eller är det så att...