Allt närmare Peak City?

Nu har så den värsta stormen blåst över i skräpytedebatten. Då kanske det åter är läge för mer sansade samtal. Här återger vi ett sådant från när vi fortfarande var anställda som landsbygdsutvecklare. Håll till godo.   Peak city Tidpunkten då urbaniseringen...

Vi måste utmana tekniknormerna

Idag skriver vi i Landets fria om vår oförmåga att utnyttja teknikens fulla potential för att överbrygga geografiska avstånd. Mycket nöje. I början av 2000-talet kom boken The world is flat av frihandelsförespråkaren Thomas L. Friedman som menar att genom uppkoppling...

Mamma titta, en dinosaurie!

  När ska landsbygden bli en del av kommunernas självbild? Ja, det är en fråga som jag har frågat mig många gånger den senaste veckan då jag har gått igenom ett stort antal kommunala årsredovisningar. Under arbetets gång med dessa gedigna dokument slår det mig...

När sakligheten sviker

Jag var tvungen att läsa den två gånger. Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. För jag förstod inte riktigt. Hur en myndighet i statens tjänst, i folkets tjänst, kan agera så… Hur ska jag uttrycka mig…? Vinklat? Men ordet känns...