Myterna som upprätthåller normen

Platser omgärdas av myter. Myter som är osanna i sin helhet, eller till viss del osanna. Oavsett grad av sanningshalt i dessa myter, så bidrar de till att upprätthålla de normer som finns kopplat till olika platser. Detta pratar vi mer om i senaste avsnittet av podden...

Läget i den moderna nationen

I Po Tidholms nya bok Läget i landet, ger författaren oss en berättelse om Sverige idag. En berättelse i form av 89 tankar. En berättelse om ett land som faller isär, inte bara i två bitar utan i många. En berättelse om ett land som inte verkar tro på geografisk...

Att säkra det särskilda

Följande inlägg publicerades den 2 maj på Dagens Samhälle. Alla statliga utredningar och regeringens gemensamma beredning av propositioner och regeringsbeslut ska landsbygdssäkras. Det är två av förslagen i landsbygdskommitténs slutbetänkande som skickades ut på...

Vem är du att ställa frågan?

  Vad ska vi ha landsbygden till? En oskyldig fråga.   VAD ska vi ha landsbygden till? En rättmätig fråga!   VAD ska VI ha landsbygden till? Vem är du att ställa frågan?   Jag undrar varför man gång på gång ställer denna fråga. Vad gör svaret...