Låt inte det ena förta det andra

Vi blandar ofta ihop olika saker, vilket gör att diskussioner lätt går i stå. Eller ännu värre, leder till kollision. Helt i onödan. Något som händer relativt ofta är att vi missar att skilja på strukturella frågor och frågor om individer och dess möjligheter. Det här...