Den komplicerade turismen

I takt med att välståndet har ökat i västvärlden och globaliseringen har blivit ett faktum har också resandet demokratiserats. Idag är det inte bara den rika överklassen som reser. De flesta reser, i synnerhet den välmående medelklassen. Resandet har blivit ett sätt...