Att be för sin sjuka moster

Att det som sägs låter på olika sätt beroende på vem som säger det är inget konstigt. Så är det. Vi lyssnar inte bara på ett budskap utan vi värderar och tar emot det i ett paket, där förtroendet för avsändaren kanske är den viktigaste komponenten. Litar vi på den som...

Myten om välfärdsstaten

  Vi lever i ett land där principen om allas lika värde är ett av fundamenten. Liksom att alla (i princip) har samma rättigheter och skyldigheter. Vi lever också i det som vi kallar för en välfärdsstat, där en av de grundläggande idéerna är en omfördelning av...

Urban paranoia

 Att det finns en konflikt mellan land och stad är ofrånkomligt, helt naturligt och kanske till och med önskvärt. Det kan fungera som bränsle och källa till en dialog om gemensamma värden. För någonstans strävar vi (förhoppningsvis) efter att bli överens om hur vi...

Illusionisten

Jag vet ju att det inte är så. Så där glammigt. Tjusigt. Flärdigt. Värdsligt. Rent intellektuellt förstår jag det. Men min kropp gör inte det. Vissa föreställningar sitter så djupt rotade. Under huden. I fingerspetsarna. Jag ser friheten och äventyret i flygvärdens...

Girlville? Nej, snarare Alfaville!

Det finns en utbredd strävan efter att städerna ska växa. Att växandet i sig är själva meningen. Men vad handlar det egentligen om? Varför är vi så angelägna om att allt ska bli större? Har vi blivit beroende av tillväxt? Och varför måste det gå i expressfart? Så här...