En röst om ojämn geografisk utveckling

00-37-47-27 av Vadim Smakthin CC BY-NC 2,0, Flickr

00-37-47-27 av Vadim Smakthin CC BY-NC 2,0, Flickr

Nu har vi två röster på sidan som heter just så, Röster. Här har vi ambitionen att samla tankar och reflektioner från olika personer om plats och om hur normer påverkar våra föreställningar och därmed platsers förutsättningar. Du har tidigare kunnat lyssna på Kristina Erneheds reflektioner om rättvisa och jämlikhet, om det fina i att vara beroende och om att det är dags med en ny samhällsordning.

Den andra i raden av röster är Nils Björling, arkitekt och doktor i stadsbyggnad på Chalmers Arkitektur. Han pratar bland annat om att vi inte ska polarisera mellan stad och land utan i stället forma gemensamma målbilder för att alla ska ha möjligheter att bidra med sin fulla potential.

Du kan även läsa Nils doktorsavhandling, Sköra stadslandskap, som du hittar på sidan Kunskap.