En urban samhällsplanering

Skärmavbild 2017-12-19 kl. 19.10.38

Tidigare i år gick Rurban Planning Talks av stapel i Mariestad (vilket du kan läsa mer om här). Genom Rurban Planning Talks har en dialog inletts mellan akademi och planeringspraktik, för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Arrangörerna vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad. Fokus ligger på att stärka arbetet för hållbar utveckling bortom ett ensidigt urbant fokus.

Den kommunala och regionala utvecklingen fokuserar ofta på staden och dess koncentration av människor, tjänsteföretag och konsumtion. Många landsbygder har svårt att utvecklas i samspel med städerna, inom ramen för samma kommun och region, eftersom stad och land historiskt har haft olika utgångspunkter för sin organisa­tion. Även inbördes kännetecknas kommuner och regioner därför av en ojämn fördelning av resurser och uppmärksamhet. Samtidigt krävs ett utvecklat kretslopp mellan stad och land och mellan olika näringar för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling.

Nu finns det en fantastisk dokumentation från dagarna att ladda ner här. Don’t miss!!