Frågor som skaver!

Du har väl inte missat vår föreläsning från Plattformsdagarna 2017? Den finns nu att se här. På 15 minuter försöker vi förklara begreppet urban norm, och prata om platsens betydelse.

Bilderna från föreläsningen utgörs i mångt och mycket av de illustrationer du hittar här på vår hemsida.

Mycket nöje!

Konferensen arrangeras av Plattformen för hållbar stadsutveckling som består av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket.