Vad tänker du?

Har du tankar, berättelser, frågor, funderingar, önskemål eller synpunkter? Hör av dig!

harifran@harifran.nu

 
 
Foto: Sara Rudenstam