Forskning, studier, analyser

Peter Gladoic Håkansson, Peter Karpestam, ”Rural boys, urban girls, The mystery of the diminishing urban-rural gender gap in Sweden”, Malmö Universitet 2021

Anna Olovsdotter Lööv, ””Vi gör det på vårat sätt”, Pride på *bygd, av-urbanisering och de-centrering av hbtq-frågor””, Mittuniversitetet 2020

Malin Rönnblom, ”Ett urbant tolkningsföreträde? -En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy”, Umeå universitet 2014

Lotta Svensson, ”Vinna och försvinna – Drivkrafter bakom ungas utflyttning från mindre orter”, Linköpings universitet 2006

Lotta Svensson, ”Lämna eller stanna?” - Valmöjligheter och stöd för unga i ”resten av Sverige”, antologi

Lotta Svensson, ”Att växa upp i storstadsskugga”, FoU Söderhamn, 2012

Lotta Svensson och Mikael Vallström, ”Klassamhällets tystade röster och perifera platser

Helena Kåks,  ”Mellan erfarenhet och förväntan, Betydelsen av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser”, Linköpings universitet, 2007

Peter Möller (red), ”Vem bygger landet?”, 2011

Peter Möller, ”Young adults in rural tourism”, Örebro universitet, 2016

Susanne Stenbacka, ”Othering the rural”, Stockholms universitet, 2011

Susanne Stenbacka, Män utanför städerna (ingår i Män och jämställdhet, SOU 2014:6), 2014

Madeleine Eriksson, ”Reproducing a pheriphery”, Umeå universitet, 2010

Madeleine Eriksson mfl, The internal other (ingår i Remapping gender, place and mobility), 2015

Madeleine Eriksson, Narratives of Mobility and Modernity (ingår i Population, Space and Place), 2015

Bo Nilsson, Anna Sofia Lundgren, ”Logics of rurality, Political rhetoric about the Swedish north”, Umeå universitet 2014

Per Assmo, Elin Wihlborg ”En annan kommunal ekonomi Om andra sätt att värdera lokala resurser”, Linköpings universitet 2014

Maria Vallström, ”Motbilder- om samhällsförändring och migration på mindre orter”, Länsmuseet Gävleborg, 2014

Mikael Vallström (red), ” När verkligheten inte stämmer med kartan”, Nordic Academic Press, 2014

Gunnar Nygren, ”Landsbygd i medieskugga”, Södertörns högskola 2014

Elisabeth Wollin Elhouar, ”Tillhör vi Sveriges framtid? Om vardag och hållbarhet i norrländsk glesbygd”, Stockholms universitet, 2014

Nils Björling, ”Sköra stadslandskap” – Planeringsmetoder för att öppna urbaniseringens rumsliga låsningar, Chalmers, 2016

Catharina Sternudd, ”Bilder av småstaden - om estetisk värdering av en stadstyp, Lunds universitet 2007

Jonas Ideström, ”Spåren i snön” – att vara kyrka i norrländska glesbygder (kap 9 och 13), forskning för svenska kyrkan, 2015

William T Cavanaught, ”Migration of the Holy” (kap 3 – migrant, tourist, pilgrim, monk: identity and mobility in a global age).

Catherine Cramer, ”The politics of resentment”, University of Chicago press, 2016

Mitander, Säll, Öjehag-Pettersson (red.), tiden, makten, rummet, det regionala samhällsbyggandets praktiker, Karlstad universitet mfl, 2013

Julia Fredriksson, ”Rum och makt i regional planering”, Chalmers (påbörjat forskningsuppdrag)

Mark Purcell, ”Urban democracy and the local trap”, Urban studies, oktober 2016

Ylva Saarinen, ”Vilka ska med? Ungas inkludering i Sverige”, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Fokus 18

 

Aline Kärrbäck, ”Diskursiva hierarkier i den regionala utvecklingen”, Stockholms universitet, 2014 (uppsats)

Johanna Wadstein, ”Regional utveckling ur ett landsbygdsperspektiv”, KTH, 2015 (uppsats)

Joel Segerdahl och Gustaf Wallinder, ”Syns man inte så finns man inte”, Linneuniversitetet, 2015 (uppsats)

Liss Jonasson, ”Måste Aftonbladet minnas vad en jämtländsk by heter?”, Umeå universitet, 2015 (uppsats)

Julia Löf, ”Drömmarnas stad och hemmet i skogen”, SLU 2016 (uppsats)

Therese Svensson ”Den urbana normen”, Lunds universitet, 2015 (uppsats)

 

Po Tidholm, ”Norrland”, Teg Publishing

Anders Öhman & Bo Nilsson (red), ”Brännpunkt Norrland”, Bokförlaget h:ström

Arne Müller, ”Stockholm, städerna och resten”, Ordvisor förlag