Platser ÄR inte deras befolkningsutveckling

I dagligt tal är landsbygden inte sällan något ”eftersatt”. Det går ju enligt utsago ”inte så bra” på landsbygden. Landsbygden näringsliv behöver ”hjälp” och ”stöd” för att överleva. Landsbygden är ”tärande”… Men är verkligen allt så eländigt på landsbygden? Låt oss kika lite närmare på detta.

  • Som många av oss känner till så tappar många landsbygdskommuner invånare över tid. Och det är då framförallt de yngre invånarna som flyttar. Detta skrivs det otroligt mycket om. Läs mer 
  • Antalet arbetsställen har en svagare utveckling på landsbygden än i staden. Kanske inte så uppseendeväckande… om befolkningen minskar skapas helt enkelt färre arbetsställen. Läs mer

Detta är den bild som ofta florerar i debatten. Men så ser vi faktiskt också att:

  • Utvecklingen av BRP är hög i Stockholm, MEN även på andra håll i landet. Exempelvis i Örebro, Jönköping, Dalarna… Läs mer 
  • Många landsbygdskommuner ligger bra till då BNP fördelas på kommunens dagbefolkning. I synnerhet många Norrlandskommuner ligger högt i denna jämförelse. Läs mer
  • Andelen företag och arbetsställen per sysselsatt person är högre på landsbygden än i stan. Entreprenöriella invånare! Läs mer
  • Omsättningen per arbetsställe ökar mest på landsbygden. Läs mer
  • Lönsamheten i småföretagen utanför storstäderna har varit högre än för dem i storstäderna under samtliga år mellan 2008 och 2013 Läs mer
  • Arbetslösheten är inte generellt sett högre på landsbygden, utan finns spridd mellan olika områden i riket. Läs mer

Kanske är det inte så knackigt för näringslivet på landet trots allt?

Un-blinded av Cayusa, CC By-NC 2.0 (Flickr)

Un-blinded av Cayusa, CC By-NC 2.0 (Flickr)

Vi låter allt för ofta befolkningsutvecklingen ta över hela vår föreställning om landsbygden. Och då blir den bristande kunskapen en utmaning. Man vet helt enkelt inte hur livskraftigt näringslivet är eller hur exempelvis tillväxten fördelat per invånare ser ut i olika kommuner.Men när vi nu då kan ana att det inte bara är Stockholm som har ett livskraftigt näringsliv, så bör vi också fråga oss om det är rimligt att nedprioritera områden som inte har samma tillväxt som det område som (för närvarande) har den högsta tillväxten. Eller områden som vi inte TROR är lika livskraftiga som andra? För kan det då hända att vi stryper ett i övrigt tämligen friskt näringsliv på sin försörjning av arbetskraft för att människor helt enkelt väljer att flytta? Och att vi då monterar ner områden som besitter stora värden, Värden som inte bara är ekonomiska utan också innefattar exempelvis miljö, kultur och historia. Komponenter som är helt avgörande för att få ett välmående land och samhälle. Och i slutändan en stark ekonomi.