Relationen mellan land och stad har många dimensioner

I senaste numret av PLAN skriver vi om relationen mellan stad och land. Läs mer här

Vikten av att inte skapa en konflikt mellan land och stad lyfts ofta fram i diskussionen om platser och platsers utveckling. Man säger att det råder ett ömsesidigt samspel och att det är det vi bör bygga vidare på. Men hur hänger det egentligen ihop? Hur förhåller sig det ömsesidiga beroendet till konflikterna? Johanna Nilsson och Maria Lillieström, som driver Härifrån, lyfter fram ett antal viktiga perspektiv i att förstå relationen mellan land och stad.