Tankar om plats

Det är många som funderar på frågor som rör plats, strukturer och maktrelationer. Människor som kan komplettera med andra tankar och perspektiv än just de som vi bär på. Det är konstnärer, forskare, praktiker, journalister, författare, opinionsbildare…

Här får du chans att möta några av dem.

Kristina Ernehed

Journalist, projektledare, hemmansägare

E-post: kristina@ernehed.com

Webbplats: Jämtlands kulturkompani

Nils Björling

Forskare på institutionen för arkitektur på Chalmers

Twitter: Nils_Bjorling

Webbplats: Chalmers