Vem är du att ställa frågan?

 

Cracked, av Megapixx, CC BY-NC 2,0, Flickr

Cracked, av Megapixx, CC BY-NC 2,0, Flickr

Vad ska vi ha landsbygden till?

En oskyldig fråga.

 

VAD ska vi ha landsbygden till?

En rättmätig fråga!

 

VAD ska VI ha landsbygden till?

Vem är du att ställa frågan?

 

Jag undrar varför man gång på gång ställer denna fråga. Vad gör svaret egentligen för skillnad? Oberoende av svar kan du inte välja bort det land vi har. Sverige är Sverige, gränsen är dragen. Ett land vi som har skyldighet att ta hand om, skyldighet mot både de som har levt och de som kommer att leva.

Vad ska vi ha kvinnorna till? Så frågar vi inte. Vi har den befolkning vi har. Då borde frågan istället utgå från hur vi inkluderar, inte varför vi ska exkludera.

Vad ska vi ha städerna till?

Den skeva maktbalansen blir så blottad. Det är inte landsbygdsborna som frågar vad vi ska ha landsbygden till. Och det är inte kvinnorna som frågar vad vi ska ha kvinnorna till.

Vad ska vi ha din plats till?

Vad ska vi ha dig till?

Om man aldrig blivit utsatt för frågan är det nog svårt att försöka tänka sig in i tillståndet. Av ilska. Kanske sorg. Och maktlöshet. Förnedring? Att mitt värde så tydligt beror på mitt val av plats. Och vad jag tillför städerna, dvs. Sverige. Inte på vem jag är, vad jag uträttar eller vilka drömmar jag bär på. Utan min plats. Som kanske också varit mina förfäders plats. Och som kanske ska bli mina barns plats.

Hårda fakta ska det vara. Fritt från känslor. Och människor. Fritt från mig. Bevisbördan är min.

Ett huvud på sned och en beklagande ton. Tyvärr, pengarna räckte inte till dig. Du vet, bäst för flest. En argumentation som. Bara. Är gångbar för landsbygdsbor.

Svaret är:

För att det finns människor där.

Bara det. Inget annat.

För att det bor någon där som vi vill ska vara med i ordet Vi.

Någon som vi behöver för att bli ett helt Vi.

Någon som vi vill lägga resurser på för att den personen är lika mycket värd och har lika mycket rätt. Som riskerar att hamna utanför om vi inte inkluderar. För att vi inte ska behöva tvinga någon att flytta mot sin vilja. För att vi anser att personlig integritet och skäliga levnadsvillkor är viktigt.

Vem är du att ställa frågan?