Vem tillhör den intellektuella eliten?

Oavsett vilka grupper man jämför så är i princip alltid skillnaden mellan individerna större än skillnaderna mellan grupperna. Det kan handla om etnisk bakgrund, religion, kön eller plats. Trots det låter vi allt som oftast (den relativt lilla) skillnaden mellan två grupper beskriva hela den ena gruppen och alla som ingår i den. Som exempelvis hur vi röstar. Andelen som röstar på Sverigedemokraterna är något större i gruppen landsbygdsbor än i gruppen stadsbor. Trots att de flesta landsbygdsbor inte röstar på Sverigedemokraterna beskrivs landsbygden som rasistisk och staden som öppen och tolerant. Samma sak när det gäller utbildningsnivå. På landsbygden är utbildningsnivån generellt sett lägre. Detta genererar beskrivningar av landsbygdsbor som lågutbildade och stadsbor som högutbildade. Det blir antingen eller.  

Så formas vår föreställning om världen. Vi slirar på sanningen och gör världen svart eller vit. Bra eller dålig. Och full av motsättningar.

citypaketetBeskrivningen av en grupp blir indirekt beskrivningen av en annan. Enligt annonsen från Citypaketet här bredvid ÄR storstadsmänniskan högavlönad, högutbildad och högintressant. Omvänt måste väl det innebära att landsbygdsmänniskan är dess motsats, det vill säga lågavlönad, lågutbildad och ointressant? Ett retoriskt knep för att framställa något som bättre än vad det är. Storstadsmänniskan upphöjs.

Citypaketet är ett samarbete mellan DN, GP och Sydsvenskan.

Flera samhällsmagasin uttrycker sig på liknande sätt kring uppdrag och målgrupp. Vi har bland annat tittat på hur KIT, Arena och Filter presenterar sig och vem de vänder sig till. Texterna är hämtade från respektive webbplats.

______________

 KIT
Varför? Svaret på den frågan är kärnan i KITs journalistik. Vi förklarar och ger perspektiv på sammanhangen, trenderna och händelserna som formar vår tid.

Målgrupp

Nyfikna, urbana nytänkare som vågar utmana gamla föreställningar, som söker smarta nyheter och inspirerande sätt att leva sina liv.

Arena

Magasinet Arena är ett snyggt, modernt samhällsmagasin där du alltid hittar tidens stora frågor. Läser du Magasinet Arena har du alltid koll på morgondagens viktigaste samtalsämnen inom politik, ekonomi och kultur. Arena är kulturradikal, framåtblickande och partipolitiskt oberoende.

Målgrupp

Om du vill nå Sveriges opinionsbildare så är Arena rätt forum. Varje nummer läses av 6 000 välutbildade storstadsbor, varav många är profilerade journalister, forskare och debattörer.

Filter

I Filter läser du det du inte läst förut, det som andra börjar tala om eller reagera på. Vi brinner för berättelser. Viktiga, roliga, upprörande eller gripande originalberättelser från dagens Sverige. Läsarmagasinet för nyfikna.

Målgrupp

Filter har under de senaste åren varit Sveriges snabbast växande magasin – och troligen också det mest omtalade. Genom Filter når du unga, välutbildade, miljömedvetna, nyfikna och köpstarka människor av båda könen. En stor majoritet bor i storstäderna, framför allt Stockholm.

_______________

Att beskriva sin målgrupp kan inte sägas vara fel. Det måste man kunna göra. Men frågan är HUR man väljer att göra det. Och vilket ansvar tar man för det man inte säger? Det som sägs mellan raderna?

Redaktionerna är måna om att beskriva sin målgrupp i de mest fördelaktiga ordalag. Det är en förståelig strategi i en pressad bransch. Därför staplas också en rad positivt laddade ord på varandra, ord som välutbildade, miljömedvetna, köpstarka och så vidare. Nutida statusmarkörer. Formuleringarna används naturligtvis för att tidningens läsare ska framstå som unika och exklusiva. En målgrupp som bara denna tidning kan erbjuda (de som inte läser tidningen framstår då som målgruppens motsats). Utöver alla dessa positiva ord nämner man också staden eller storstaden. Detta får samma effekt som tidigare värderande adjektiv. Det blir exkluderande. Som om det bara är de som bor i staden som är intresserade av samhällsfrågor, som har utbildning, är framåtblickande och nyfikna.

Ingen av de samhällstidningar vi har tittat på nämner gruppen landsbygdsbor. Trots att det säkert finns landsbygdsbor som läser tidningarna (eller som skulle vilja läsa om redaktionerna hade ansträngt sig att rikta sin marknadsföring även till dem).

Redaktionerna återupprepar därmed liknande strategi som Citypaketet. Och det blir obehagligt tydligt att det är stadsbor som enligt gängse föreställning är den attraktiva gruppen i samhället. De med status, makt och inflytande. En föreställning vi återupprepar, om och om igen.

Jag undrar vad landsbygdens unga, välutbildade, miljömedvetna, nytänkande människor ska köpa för nyhetsmagasin. För tro’t eller ej, de finns.

I grund och botten är vi mer lika, än olika.

Läs även När skillnaden blir huvudsaken