Vi

Vi vill synliggöra den urbana normen och den territoriella maktordningen. Genom samtal, möten, kunskap och nyfiket ifrågasättande. Och utifrån det skapa en förändring. Vi tror på en framtid där alla platser och människor tillåts berika vårt samhälle. Utifrån olika förutsättningar och utifrån olika värden.

Vi värnar om mångfald och öppenhet och om våra grundläggande demokratiska rättigheter. Vi är politiskt och religiöst fria.

 

 

Johanna

Utbildad nationalekonom

Landsbygdswannabee

Drivkraft: Natur, kultur och historia. Vi människor är delaktiga i något som är långt mycket större än oss själva

 

 

Maria

Utbildad samhällsvetare

Månskensbonde.

Drivkraft: Människan och hennes relationer till medmänniskor och framtida generationer

Vi har över tio års professionell erfarenhet av att arbeta med frågeställningar som rör platser i glesa miljöer.

 

Slutförda uppdrag

Sveriges centrumutvecklare, föreläsning om Normer, stad och land, Jönköping, april 2018

Boverket, föredrag om Den urbana normen – den objudne gästen?, plattformsdagarna, december 2017

Uddetorpsskolan, föreläsning Om platsens betydelse, oktober 2017

Jönköping University / Vertikals, föreläsning Om ungas flytt – den urbana normen, pre-event till konferensen 250-möjligheter, september 2017

Chalmers, Dacapo Mariestad och Sthlms universitet, slutkommentar på Rurban planning talks, mars 2017

Campus Västervik/Nitusdagarna, föreläsning, Om platsens betydelse, november 2016

Region Skåne, föreläsning, Om platsens betydelse, oktober 2016

Jönköping International Business School/Vertikals, social share/bloggposter till konferensen 250-möjligheter, jan-sept 2016

Landets Fria Tidning, krönika, Vi måste utmana tekniknormerna, maj 2016

SVT, panelsamtal, Ett Sverige i förändring – Vad händer med sammanhållningen?, maj 2016

Rotary Jönköping, föreläsning, Om platsens betydelse, april 2016

SNS Jönköping, föreläsning/kommentar, De ungas flytt till staden, april 2016

Gävle folkteater, föreläsning, Om platsens betydelse, november 2015

 

 

Foto: Sara Rudenstam